Hafta içi: 09:00-18:30, C.tesi: 09:00-14:30

Kist-Tümör Tedavileri

Kist-Tümör Tedavileri

Kist-Tümör Tedavileri

Çene kemiği içerisinde bulunan kistler, dişlerle ilişkili olan veya ilişkili olmayan olarak ikiye ayrılır. Epitel artıklar genellikle çenede bulunduğundan, kistlere en sık çenelerde rastlanır. Genellikle 20-60 yaş grubunda ve erkeklerde görülür.

Çene Kisti Nedir ve Hastalarda Nasıl Belirtileri Vardır?

Diş etinde veye çene kemiğinde meydana gelen, içi sıvı yada yarı sıvı dolu, etrafı yumuşak bir doku ile kaplanmış patalojik oluşumlara kist denilmektedir.

Sıklıkla sessiz sedasız büyüme eğilimi gösteren kistler, ağrıya sebep olmazlar. Bu nedenle genel olarak hastalar tarafından fark edilmezler. Ancak belli bir büyüklüğe ulaştığında yüzde şişliğe sebep olur yada enfeksiyon meydana geldiği zaman ağrıya sebep olurlar ki bu durumda hastalar hekime başvururlar. Bunun dışında ağız içine akıntı, kötü tat veya diş ve diş etine ait sorunlara da sebep olabilirler. Çok ilerlemiş vakalarda ise çenelerin herhangi bir bölgesinde uyuşukluk, ağız açmada kısıtlanma yada patolojik kırıklara sebep olabilmektedir.

Çene Kistlerinin Tanısı Nasıl Konulmaktadır?

Çene kistleri sıklıkla belirti vermeden büyüdükleri için yıllık rutin muayeneler sırasında fark ediliriler. Belirli bulgulara sahip hastalarda ise ağız içi muayene yapılır ve panoramik röntgen çekilir. Hekim tarafından ihtiyaç duyulursa daha ileri tetkik için tomografi istenebilir.

Oral ve radyolojik muayene ile birlikte kistin ne kadar büyüklüğe ulaştığı, yerleşim yeri, sınırlar, hangi dokulara zarar verdiği, dişlerle ne kadar ilişki içerisinde olduğu ve nedenine yönelik tanı uygulanır. Elde edilen bulgulara göre kistin çeşidi belirlenir. Tanı güçlüğü çekilen olgularda ise lezyondan biyopsi alınması sıklıkla önerilmektedir.

Çene Kistlerinin Tedavi Seçenekleri Nelerdir, Farkedilen Kistler Alınmalı mıdır?

Çene kistlerine ait tedavi yöntemleri sonuç odaklı baktığımızda benzerlik gösterse de kistin ön tanısı, tekrar oluşma olasılığı, yerleşim yeri, büyüklüğü gibi bulgular hekimin tedavi seçeneğini belirlemesinde öneli role sahiptir.

Tedavi seçenekleri arasında en sık başvurulan yöntemler: kanal tedavisi (diş ile ilişkide olan kistlerde operasyon öncesi uygulanır), enükleasyon (kistin tamamen çıkarılması), marsüperizasyon (kistin çıkarılmadan önce küçültülmesi), marjinal veye segmental rezeksiyon (kistin komsu kemik sınırları-çenenin belirli bir kısmı ile- çıkarılması) dur. Kist tamamen çıkarıldıktan sonra oluşan boşluk sekonder iyileşmeye bırakılabileceği gibi aynı seansta boşluk kemik tozu yada PRF ile de doldurulabilir.

İçerisindeki basınç artışı sebebiyle sessizce büyüme eğilimine sahip olan bu kistler tedavi edilmediklerinde çok büyük boyutlara ulaşarak anatomik yapılara zarar verebilmektedir. Nadiren de olsa bazı kistler malignite (kötü huylu tümör) bulguları gösterebilir. Teşhis edildikten sonra alınması gereken bu kistlerin tedavi şekilleri farklılık gösterse de temel prensip kist içeriği ile birlikte kist epitelinin tamamen çıkarılması ve çevre kemiğin küretajı (kazınması)dır.

Çene Kisti Cerrahisi Nasıl Bir İşlemdir ve Kimler Tarafından Uygulanır?

Kisti teşhis edilen hastalar Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanına yönlendirilirler. Çene Cerrahisi Uzmanı tarafından ön tanısı koyulmuş olan kistler lokal anestezi altında alınır. Ancak kist çok aşırı büyük boyutlara ulaşmış ise işlem genel anestezi altında yapılabilir.

Operasyonda kiste en yakın ulaşım sağlanacak bölgeden diş eti kaldırılır, kiste ulaşılır, kist temizlenir ve bölge dikiş atılarak kapatılır. Ön tanıyı doğrulamak için alınan parça patoloji laboratuvarına gönderilir.

Operasyon Sonrası Ağrı ya da Sızı Olur mu?

Kist operasyonuda diğer cerrahi işlemler gibi anestezi altında yapılır ve hasta işlem sırasında herhangi bir ağrı hissetmez. Operasyon sonrası hasta antibiyotik, ağrı kesici ve antiseptik gargaralar kullanır. Operasyonu takiben 7-10 gün sonra da dikişler alınır.

Kist-Tümör Tedavileri İle İlgilenen Hekimlerimiz

Aşağıda listelenen hekimlerimiz hakkında daha detaylı bilgi ve randevu alabilmek için Hekimi İncele tuşuna basınız.

Melek RAMOĞLU

Melek RAMOĞLU

1988 yılı Adana doğumlu olan Melek RAMOĞLU, üniversiteye kadar olan eğitim hayatını Adana‘da tamamlamıştır. Ün...

Hekimi İncele
Gaziantep Merkez, Gaziantep Şahinbey, Gaziantep Şehitkamil bölgelerinde alanında uzman diş hekimleri ile yenilikçi, teknolojik, modern, steril, hijyenik, en teknolojik klinik ortamında en iyi Kist-Tümör Tedavileri uygulamaları için Gaziantep Klinik 27 Oral and Dental Health Polyclinic.

Herhangi bir dental probleminiz mi var? Sorularınız için: 0544 335 55 27

Web sitemizde yer alan yazılar ve paylaşımlar tamamen bilgilendirme amaçlıdır. Hiçbir şekilde tanı ve tedavi amaçlı kullanılamaz. Tanı ve tedavi için muhakkak ilgili uzmanlara başvurulmalıdır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

Kişisel Verilerin Korunması

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, gerçek bir kişinin kimliğini belirli ya da belirlenebilir bir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi kişisel veri kapsamındadır. Klinik 27 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi nezdindeki kişisel verileriniz aşağıda açıklanan işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemleri, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği ve gerek bunlara bağlı gerekse bunlardan bağımsız olarak KVKK kapsamında size tanınan haklara ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

1. Kişisel verilerin toplanmasına ilişkin yöntemler ve Hukuki Sebebi

Klinik 27 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi tarafından veri sorumlusu sıfatı ile internet sitesi, mobil uygulamalar, çağrı merkezi, restoranlar, sosyal medya mecraları, doğrudan veya yetkilendirilmiş iletişim kanalları ve fiziki kanallar gibi farklı kanallarda icra edilen üretim ve tadilat süreçlerindeki yöntemlerle; bu kanalları kullanarak sizlere kaliteli hizmetlerimizi sunmak ve bu çerçevede iş ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek noktasında uygulama imkanı bulan ilgili mevzuat, sözleşme, talep, ticari teamül ve dürüstlük kurallarına uygun olarak ortaya çıkan ve icra edilen sözlü, yazılı ya da elektronik yöntemlerle kişisel verileriniz toplanmaktadır. Bu kapsamda kişisel verileriniz, Klinik 27 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi veya Klinik 27 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, yazılı veya elektronik olarak, aşağıda belirtilen yöntemlerle toplanabilir;

 • Elektronik ya da fiziki olarak doldurduğunuz üyelik / anket formu,

 • İnternet sitelerimize üyelik veya giriş sırasında üye girişi yapmanızı sağlayan sosyal ağlar,

 • İnternet sitelerimiz veya üçüncü kişilere ait internet sitelerinde yer alan, bizimle iletişime geçmek üzere doldurduğunuz iletişim formları,

 • Çevirim içi alışveriş uygulamaları, sizi tanımak için kullanılan çerezler (cookies), mobil uygulamalarımız,

 • Şirketimiz ile imzalamış olduğunuz muhtelif sözleşmeler ile Şirketimize göndermiş olduğunuz her türlü elektronik postalar, talepler, iş emirleri, faks ve mektuplar,

 • Şirketimiz adına veri işleyen yahut üyelik programı sürecinin herhangi bir safhasında şirketimize destek veren üçüncü kişi firma(lar),

 • Çalışanlarımız, dijital pazarlama ve çağrı merkezi dâhil olmak üzere müşteri hizmetleri kanallarımız,

 • Sosyal medya kanalları, Google vb. arama motorlarının kullanımı,

 • Üyelik sözleşmeleri ve sair diğer sözleşmeler, kampanyalar, başvurular, formlar, teklifler,

Yukarıda anılan yöntemler uyarınca kişisel verileriniz, tarafınızla sözleşme kurulması durumunda sözleşmenin kurulması ve devamında sözleşmenin ifası amacıyla gerekli olan verileriniz KVKK m.5/2(c) bendinde yer alan “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” istisnasına dayalı olarak açık rızanız olmaksızın yalnızca işbu aydınlatma metninde dayalı olarak işlenecektir. Tarafınızla Klinik 27 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi arasında sözleşmenin kurulması veya ifası amacıyla gerekli olan kişisel verilerinizin haricindeki tüm kişisel verileriniz ise işbu metni okumanızı müteakip açık rıza vermeniz halinde açık rızanıza dayalı olarak işlenecektir. Tarafınızla sözleşme kurulması sırasında veya devamında sözleşmenin ifası için gerekli olan kişisel verilerinizin haricindeki bu kişisel verilerinizin işlenmesine açık rıza vermeme hakkınız olduğunu, tarafınızla sözleşme kurulması veya ürün satın almanız için bu açık rızanın bir ön şart olmadığını belirtmek isteriz. 

2. Kişisel verilerin işlenmesi ve işleme amaçları

Klinik 27 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi olarak, yukarıda sayılan yöntemlerle toplanacak kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, aşağıda detaylı olarak belirtilen 3.kişilerle paylaşılabilir/devredilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir.

Klinik 27 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi müşterilerinin markalarımızın hizmetlerinden faydalanabilmesi ticari ve pazarlama stratejilerimizi belirlemek, geliştirmek amacı ile kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizleri daha iyi tanıyarak ihtiyaçlarınız doğrultusunda hizmet vermek, satış, pazarlama, reklam ve tanıtım faaliyetlerimizin yürütülmesinde öncülük etmeniz, satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak analizler ve profilleme çalışmalarını yapabilmemiz, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, Klinik 27 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla ve her halükarda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işleyebileceğimizi bilginize sunarız. Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak tanımlanabilir ve şu bilgileri içerir: Ad, adres, telefon numarası, e-posta adresi, doğum tarihi.

3. Kişisel Verilerin 3. Kişilere ve Yurtdışına Aktarılması

Klinik 27 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, söz konusu kişisel verilerinizi KVKK’da ve ilgili mevzuatta belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla yurt içinde ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması kaydıyla yurt dışında, Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sahipleri ile müşterilerimiz arasındaki iş ilişkisinin sağlanması ve/veya bu amaçla görüşmeler yapılması, hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; grup şirketlerimiz, iş ortaklarımız, iş bağlantılarımız, kullandığımız bilişim teknolojileri gereği, yurt içinde ya da yurtdışında bulunan sunucular ve bu sunucu desteğini veren firmalar ile fiziksel server ve/veya bulut hizmeti aldığımız yurt içi/yurt dışı kişi ve kurumlar, Klinik 27 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi adına veri işleyen, müşteri memnuniyeti ölçümleme, profilleme desteği veren, satış ve pazarlama alanında kişisel verilerin işlenmesi gereken konularda destek veren firmalar, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşteriler, tedarikçiler, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile paylaşabilecektir.

4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun (“Kanun”) 11. maddesinde Sayılan Hakları

Klinik 27 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ilgili kişilerin aşağıdaki taleplerine karşılık verecektir;

    a) Klinik 27 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin kendilerine ilişkin kişisel verileri işleyip işlemediğini ve hangi kişisel verileri işlediğini öğrenme,

    b) İşleme faaliyetinin amaçlarına ilişkin bilgi alma,

    c) Klinik 27 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileri aktardığı üçüncü kişileri bilme,

    d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

    e) Kanun’a uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

    f) Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi talebi halinde; yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

    g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

    h) Kişisel verilerinin birer kopyasını alma.

Görüş ve sorularınızla ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz

Ünvan : Klinik 27 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

E-mail adresi : info@klinik27.com

Posta adresi : Budak Mah. Fevzi Çakmak Bulvarı Çınar Apt. No:90/B Şehitkamil / GAZİANTEP